Jak zostać komornikiem?

waga

Zawód komornika jest jednym z zawodów zaufania publicznego. Komornik sądowy jest organem egzekucyjnym. Upoważniony jest on do wykonywania tytułów wykonawczych za pomocą przymusu państwowego. Wśród głównych obowiązków komornika można wymienić rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego, które polega na ściągnięciu należności od dłużnika.

Jakie wymagania są stawiane przed osobami, które chcą zostać komornikiem?

Osoby, które chcą zostać komornikiem muszą spełnić następujące wymagania:
• mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
• posiadać obywatelstwo polskie,
• mieć ukończone 26 lat,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być karanym ani podejrzanym o przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe,
• ukończyć wyższe studia administracyjne lub prawnicze lub zagraniczne studia prawnicze uznawane w kraju,
• być zdolnym do pełnienia obowiązków komornika ze względu na stan zdrowia,
• odbyć aplikację komorniczą zakończoną egzaminem komorniczym,
• przepracować w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata.

Aplikacja komornicza

By móc przystąpić do aplikacji komorniczej, należy w pierwszej kolejności przystąpić do egzaminu konkursowego. Składa się on z 150 pytań i należy udzielić minimum 90 poprawnych odpowiedzi, aby zakończył się on wynikiem pozytywnym. Po ogłoszeniu wyników egzaminu kandydaci mają dwa lata, aby ubiegać się o wpis na listę aplikantów. Choć egzamin konkursowy odbywa się co roku, nabór na aplikację odbywa się co dwa lata. Trwa ona łącznie dwa lata i odbywa się u wybranego komornika-patrona. Aplikacja kończy się egzaminem komorniczy. Składa się on z części pisemnej oraz ustnej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku należy jeszcze przepracować minimum 2 lata w charakterze asesora komorniczego. Dopiero wtedy można ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku komornika.

pen

Należy jednak liczyć się z tym, że liczba komorników jest ograniczona. Liczba miejsc ich pracy jest regulowana przez odpowiednie ustawy. W związku z tym mogą być problemy ze znalezieniem w pracy w zawodzie.

Współpraca: https://adwokatgoncik-jaskolska.pl/