Prawo Webstera – najważniejsze informacje

piłka

Prawo Webstera to zbiór przepisów regulujących zasady transferowania zawodników uprawiających piłkę nożną. Jest to nader ciekawy wątek prawny, który wzbudza wiele kontrowersji nie tylko na gruncie prawa, ale także pośród ekspertów ze świata futbolu. W dzisiejszym artykule odpowiemy sobie na pytanie czym tak naprawdę jest tytułowe prawo i w jaki sposób się je interpretuje. Zapraszamy do lektury!

Prawo Webstera – objaśnienie

W związku ze wspomnianą piłką nożną prawem Webstera nazywamy prawo zawodnika do transferu wolnego będące rozszerzeniem Prawa Bosmana. Czym jest wolny transfer w tytułowej dyscyplinie sportu? Jest to zmiana klubu przez danego zawodnika w momencie wygaśnięcia jego dotychczasowego kontraktu zgodnie z terminami zawartymi w umowie pomiędzy klubem dotychczasowym, a zawodnikiem. Nowy klub w tej sytuacji nie ma nakazu płacenia odszkodowania na rzecz klubu starego. W tym miejscu warto wyjaśnić również na czym polega wspomniane Prawo Bosmana. A zatem jest to ogół przepisów prawnych towarzyszących transferom wolnym w piłce nożnej. Nazwa tytułowej gałęzi prawa zawdzięcza swą genezę nazwisku szkockiego piłkarza – Andy’ego Webstera występującego w drużynie St.Mirren na środku obrony. Źródłem tytułowego prawa jest prawo unijne, które w sposób bezpośredni opiera się na przepisie zawartym w artykule 17 regulaminu FIFA. Przepis ten pozwala piłkarzowi jednostronnie wypowiedzieć kontrakt po upływie tzw. okresu ochronnego.

piłka

Warunki oraz przesłanki

Wracając do wspomnianego artykułu 17 regulaminu FIFA warto wymienić trzy kluczowe warunki, które muszą zostać spełnione by przepis miał swe zastosowanie. Należy podkreślić, iż warunki te muszą zostać spełnione jednocześnie. Zaliczamy do nich niżej wymienione :

– nowy klub zobowiązany jest do zapłaty na rzecz starego klubu odszkodowanie w wysokości równej kwocie zarobków piłkarza, które wynikają z kontraktu do końca jego obowiązywania (np. uregulowanie wynagrodzeń za 12 miesięcy w przypadku finalizacji transferu w momencie, gdy do końca umowy pozostał rok)

– w terminie 15 dni od zakończenia sezonu piłkarz zobowiązany jest poinformować pracodawcę o podjęciu swej decyzji (zakończenie sezonu piłkarskiego następuje wespół z zakończeniem ostatniego meczu w sezonie)

– nowy klub piłkarza musi mieć siedzibę w miejscu objętym jurysdykcją innej federacji narodowej niż poprzedni ( w praktyce jest to inne państwo, zaś wyjątek stanowi Wielka Brytania w której może być to inna część składowa)

Historyczne tło zdarzeń

Przepisy prawa związane z transferowaniem powstały w 2008 roku na skutek transferowej polityki biznesmena Władimira Romanowa, który w roku 2005 po nabyciu pakietu kontrolnego szkockiej drużyny Heart of Midlothian Edynburg zaczął sprowadzać masowo do klubu piłkarzy ze swej ojczyzny. Na skutek ruchów transferowych nowego właściciela utratę miejsca w składzie odczuli szkoccy piłkarze. Jeden z nich – Andy Webster postanowił wypowiedzieć umowę, która obowiązywała go jeszcze przez rok i skorzystać z oferty innego angielskiego klubu. W ten sposób popadł w konflikt z Romanowem, zaś sprawa zakończyła się w sądzie arbitrażowym na korzyść piłkarza.

Współpraca: kaliszewska.pl