Sporządzanie testamentu

hand

Każda osoba, która posiada jakiś większy majątek i chciałaby go zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń musi o to zadbać w sposób formalny. Spisanie testamentu zagwarantuje, że nasz dobytek zostanie tak podzielony jak sobie tego życzymy. Pomoże to zaoszczędzić sporów między rodziną, chociaż w niektórych przypadkach to właśnie testament może okazać się kością niezgody. Kiedy okaże się, że majątek został rozdysponowany inaczej niż wyglądały oczekiwania potomków, może ich to poróżnić. Tak czy inaczej, jeśli rodzina ma skłonności do kłótni i zazdrości nieważne w jaki sposób zadbamy o to co będzie się działo po naszej śmierci z naszymi pieniędzmi, i tak będzie źle. Jedynie my będziemy mieli na tyle spokojne życie na ziemi, że owoce naszej pracy zostaną sprawiedliwie podzielone. Jeśli jest w naszym najbliższym otoczeniu osoba niegodna naszych pieniędzy, a istnieje ryzyko, że by o nie walczyła po naszej śmierci, sporządzenie testamentu jest najlepszym wyjściem aby pozbawić jej tej możliwości.

Główne cechy testamentu

law

Każda osoba fizyczna, mająca zdolność decydowania o sobie i swoim majątku może sporządzić testament notarialny. Dokument taki jest ważny od czasu jego sporządzenia do momentu jego otwarcia, czyli wprowadzenia w życie. Musi on spełniać mnóstwo wymagań formalnych, jest więc najbezpieczniejszym sposobem troski o majątek pozostawiony spadkobiercom. Testament może być sporządzony własnoręcznie w formie pisemnej lub notarialnie w obecności notariusza. W szczególnych sytuacjach można sporządzić w formie ustnej. Jeśli chcemy sporządzić testament notarialny konieczne będzie udanie się do notariusza. Jest to jednak najlepsza metoda, którą znacznie trudniej jest podważyć w stosunku do innych form testamentu.

Podważanie testamentu

write

Niezależnie od tego w jakiej formie testament zostanie sporządzony każdy może zostać podważony. Nie jest to proste, gdyż jest to dokument potwierdzony przez notariusza, który zaświadcza, że osoba sporządzająca testament była w pełni świadoma składanego oświadczenia woli i zrobiła to bez przymusu. Są przypadki, kiedy mimo potwierdzenia notariusza o pełnej świadomości osoby sporządzającej testament podważono jego wiarygodność. W toku postępowania sądowego powołano biegłych, którzy stwierdzili na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej oraz zeznań świadków, że osoba sporządzająca testament nie była poczytalna w momencie spisywania danego dokumentu. Oczywiście takie podważenie testamentu wymaga skierowania sprawy do sądu i nie jest łatwym i prostym procesem. Trzeba uzyskać naprawdę dużo dowodów aby podważyć ważność testamentu. Dobrze jest skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, gdyż istnieje wiele przepisów prawa, które można wykorzystać aby wygrać sprawę, a nie są one znane szaremu człowiekowi.
O wiele łatwiej jest unieważnić testament sporządzony własnoręcznie. Jeśli zdobędziemy dowody potwierdzające, że spadkodawca sporządził go czasie kiedy nie był do końca świadomy podejmowanych decyzji i nie do końca wyrażał chęć jego sporządzenia to unieważnienie takiego dokumentu może nie być wcale trudne.

Tekst przy współpracy z https://pbkb-adwokaci.pl/.