Sprawy karne- komu powierzyć swoje interesy?

Sprawy karne w opinii wielu prawników nie wymagają wielkiego przygotowania merytorycznego i praktycznie każdy adwokat i radca prawny może występować w nich w roli obrońcy. Niestety takie opinie zazwyczaj wypowiadane są przez osoby, które zajmują się prawem cywilnym bądź administracyjnym. Karniści z doświadczeniem doskonale wiedzą, że obrona w sprawach karnych jest bardzo skomplikowana. Prawo karne dzieli się na wiele gałęzi jak prawo karne medyczne, prawo karne gospodarcze czy prawo karne skarbowe. Każda z tych gałęzi wymaga nie tylko znajomości ogólnych przepisów prawa karnego materialnego czy prawa procesowego, ale także przepisów i realiów dotyczących materii, w której penalizowane zachowania są popełniane. Dobra kancelaria prawnicza zajmująca się prawem karnym musi więc składać się nie tylko z osób, które doskonale znają przepisy, ale też posiadają odpowiednie doświadczenie.

Prawo trudniejsze, niż może się wydawać

Zasadniczo prawnik w sprawach karnych ma do dyspozycji szereg narzędzi, które może wykorzystać broniąc swojego klienta. Największym z nich jest domniemanie niewinności, które zakłada, iż to osobie oskarżonej należy wykazać, że popełniła dane przestępstwo. Zazwyczaj jednak prawnik przystępuje do sprawy w momencie, kiedy zgromadzono już materiał dowodowy świadczący o popełnieniu przestępstwa przez klienta. W takiej sytuacji prawnik musi zastanowić się nad zebraniem materiału dowodowego nie tylko obalającego twierdzenia strony przeciwnej, ale także dowodzącego jego niewinności (co pomoże w ugruntowaniu wytaczanych tez).

Znajomość realiów 

By efektywnie bronić klienta trzeba znać realia w jakich się obraca. Prawnik, który sprawnie operuje pojęciami z zakresu medycyny będzie efektywniej bronił klienta oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci podczas prowadzenia zabiegu leczniczego, niż ktoś kto nie miał wcześniej styczności z takimi sprawami. Powierzając swoje sprawy prawnikowi dobrze jest przede wszystkim sprawdzić jego doświadczenie, gdyż to ono decyduje o efektywności wykorzystywania przez niego środków obrony oskarżonego.