Udział prawnika w sprawie rozwodowej

Sprawy rozwodowe odbywają się w polskich sądach bardzo często. Zdarza się regularnie, że jedna strona wnosi pozew o rozwód z winy drugiego współmałżonka. Jeżeli druga strona nie przyznaje się do przewinienia, następuje cała seria wzajemnego oskarżania się oraz dochodzenia prawdy. Sprawy rozwodowe to jedne z najmniej przyjemnych, a jednak najbardziej powszechnych w naszym kraju.

Separacja i rozwód

Wiele małżeństw, zanim postanowi całkowicie ze sobą zerwać i się rozstać, najpierw przez jakiś czas żyje w separacji. Ludzie wybierają ten sposób, ponieważ jest on znacznie prostszy do załatwienia i nie wiąże się z tyloma komplikacjami, bowiem do separacji nie potrzebne są żadne jakieś specjalne i bardziej zagmatwane akty prawne. Jeżeli jednak już dochodzi do rozwodu, trzeba wszystko załatwić sądownie. W tym przypadku następuje również podział majątku oraz przyznanie opieki nad dziećmi. Nad tym faktem prawnicy spędzają zazwyczaj znacznie najwięcej czasu, dlatego też właśnie szczególną wagę przywiązuje się do tego, aby rodzice dzieci mogli się zgodzić, co do tego, kto ma przejąć opiekę nad potomstwem. W przypadku, gdy takiej zgody nie ma, konieczna jest decyzja sędziego.

Podczas rozwodu w życiu i funkcjonowaniu dzieci jak i osób dorosłych zmienia się wiele rzeczy. Osoby, które żyły w związku małżeńskim, pozostają połączone jedynie potomstwem, które wzajemnie mają utrzymywać. Rozwody nie są i nigdy nie były przyjemne także dla prawników, którzy często znajdują się w krzyżowym ogniu wymiany najczęściej nieprzyjemnych zdań pomiędzy małżonkami.

Sprawy rozwodowe w Polsce

W naszym kraju coraz częściej słyszymy o rozwodach. W dużych miastach takich spraw rocznie przyjmuje się nawet kilka tysięcy. Wydaje się, że instytucja małżeństwa nie przetrwa zbyt dobrze nowoczesnych czasów, gdy wiele osób żyje w wolnych związkach. Aktualnie rozwód nie łączy się już z jakąś większą i trudną do zrozumienia pogardą ze strony rodziny czy okolicznych mieszkańców. To, co jeszcze kilkanaście lat temu, było niejako tabu, teraz jest już codziennością. Zyskują na tym oczywiście także prawnicy, którzy przez cały rok mają pełne ręce roboty.

W przypadku, gdy małżonkowie nie mają dzieci i jakiegoś specjalnie nazbyt wielkiego majątku, sprawa rozwodowa nie jest zazwyczaj jakoś szczególnie trudna. Rozwód następuje wtedy przeważnie szybko i sprawnie. Gorzej, gdy pojawiają się pewne problemy, które trzeba rozwiązać na rozprawie sądowej. Prawnicy muszą się doskonale przygotować do tego, aby dobrze takie sprawy poprowadzić, konieczna jest, bowiem znajomość warunków, w jakim żyje czy też żyło małżeństwo, dochodów, jakie ma każdy z małżonków, jak również wziąć pod uwagę innego rodzaju czynniki. Dochodzenie praw do majątku lub ustalanie prawa do opieki nad dziećmi to analiza całego dotychczasowego życia małżeństwa i przedłożenie go na sali sądowej, dlatego też powinno zostać wykonane dość skrupulatnie. Pragnąc uniknąć pewnych przykrych sytuacji mających miejsce podczas sprawy rozwodowej dobrze jest odpowiednio wcześnie zawrzeć intercyzę przedmałżeńską.